Bridgestone təkərləri haqqında

Oxunub: 349
17/01/2023

Bridgestone Turanza T005 təkərinin təsviri:

Yay təkəri Bridgestone Turanza T005, sürətli yollarda uzunmüddətli sürüş üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hava şəraitindən asılı olmayaraq yanacaq səmərəliliyi, dəqiq idarəetmə və əyləc performansı ilə fərqlənən yüksək sürücülük və akustik rahatlıq təmin edir.

Yüksək sabitlik
Protektor naxışı asimmetrik istiqamət dizaynına malikdir. Elementlərin, ilk növbədə, mərkəzi hissəni təşkil edən üç uzununa qabırğanın kütləsi ilə seçilir. Bu elementlərin möhkəm konstruksiyası və geniş eni onlara deformasiyaya yüksək müqavimət və nəticədə yüksək sürətlə istiqamət sabitliyini təmin edir. 

 
Kontakt yaması
Protektor profili dəyişən radiusla hazırlanır və yalnız mərkəzi hissədə praktik olaraq düzdür. Yük altında olan bu forma, yol səthi ilə təmasda olan ərazinin genişliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Eyni zamanda, protektorun çiyin sahələrinin dizaynı onu demək olar ki, düzbucaqlı və yanal sürətləndirmə qüvvələrinin təsiri altında dəyişikliklərə az məruz qoyur. Bu həll yalnız tutma xüsusiyyətlərini artırmaqla yanaşı, onlara hər  bir sürücülük rejimində, sürücülük prosesini asanlaşdıraraq əla sabitlik verir.
 
Bridgestone Turanza T005-nın əsas xüsusiyyətləri
- protektor elementlərinin kütləvi və deformasiya dayanıqlığı sayəsində yüksək sürətdə sabitlik;
- Xüsusi qırış zonaları olan gücləndirilmiş yan divarlar etibarlılıq, hamarlıq və idarə olunma arasında bir tarazlıq təmin edir
 
 
 
4 fəsildədə istifadə olunması mümkün olan Bridgestone Dueler H/T D684 təkərləri tamçəkişli avtomobillərdə istifadə olunmaq üçün hazırlanıb və hərəkətdə yüksək təhlükəsizlik və etibarlılıq göstəriciləri ilə fərqlənir. Buna görə də bu təkər modeli Mitsubishi Pajero və Nissan Patrol kimi avtomobillərdə əsas komplektasiyaya daxildir. 

Bridgestone Dueler H/T D684
  təkərlərindən istifadənin üstünlükləri:
- Güclü xarici görünüş və aqressiv protektor cizgiləri avtomobilə əzəmətli görünüş bəxş edir. 
- Protektorun 3 dəqiq işlənmiş sərtliyi təmin edən assimmetrik rimləri geniş bloklardan ibarətdir və həm asfaltda, həm də torpaq yollarda yüksək səviyyəli dartı xarakteristikasına malikdir.
- Öz aralarında torla birləşən dörd dərin və geniş kanal effektiv drenaj sistemi formalaşdırır. Kanalların yaratdığı sistem çox tez bir zamanda yol ilə təmas zonasından böyük həcmdə suyu və palçığı kənarlaşdırır, su layının və yerində fırlanmanın qarşısını alır.
- Çiyin bloklarının yuvarlaq küncləri səsin səviyyəsini aşağı salır, çiyin bloklarını ayıran enli və geniş şırımlar isə yüksək sürətlə döngələrə girən zaman avtomobilin manevr qabiliyyətini artırır. 
- Protektorun ikiqatlı konstruksiyası və gücləndirilmiş yan hissələri Bridgestone Dueler H/T D684  tekerlerinin mexaniki zədələrə qarşı müqavimətini artırır. 
- Protektorun rezin qarışığının hazırlanmasında istifadə edilmiş geləbənzər qatqılar isə şinin aşınma prosesini ləngidir, istismar müddətini uzadır. 
- Bu şinlərin maksimal səth təması sahəsi və yüksək elastikliyi avtomobilə yolda yüksək dayanıqlıq bəxş edir və protektorun qeyri-bərabər aşınmasının qarşısını alır. 
 
 
 Yüngül yay təkəri olan Bridgestone Ecopia EP850 yapon istehsalçısının SUV seqmentinin avtomobilləri üçün enerji effektivliyi modellərinin sırasını daha da genişləndirmək cəhdlərinin nəticəsi olaraq ortaya çıxıb. Başqa sözlə desək, bu təkər modeli yüksək keçicilik qabiliyyətinə malik yolsuzluq avtomobilləri və krossoverlər üçün nəzərdə tutulub. Yapon təkər istehsalçısının ortaya çıxardığı bu məhsulun əsas üstünlüyü yırğalanmaya qarşı aşağı müqavimət və təhlükəsizliyə heç bir xələl gətirmədən istismar müddətinin uzadılmasıdır. 
Bu yeni modelin protektoru assimmetrik cizgiyə malikdir. Onun quruluşu isə asfaltdan kənar yollarda da rahat hərəkətə imkan verir. Bridgestone Ecopia EP850 təkərinin protektoru 5 uzun rimdən və iki çiyin zonasından ibarətdir. Protektorun cizgisi daxili və xarici olmaqla 2 hissədən ibarətdir. Onları mərkəzi bir-birindən ayırır. Bu elementin yarısı dördbucaqlı bloklardan təşkil olunub. Belə orijinal həll sayəsində şinlər əla kurs dayanıqlılığı, həmçinin yüksək effektivli sürətlənmə (xüsusilə sürüşkən səthlərdə) əldə edib. Bundan başqa protektorun mərkəzində avtoşinin hərəkət istiqamətinə nisbətən sərt bucaq altında yerləşən bloklar həm də çəkiş-dartı qüvvəsini gücləndirir. Şinin çiyin zonaları sərtliyi və gücləndirilmiş konstruksiyası ilə fərqlənir. Sərt çiyin zonaları kiçik radiuslu profilləri ilə birgə təmas sahəsinin maksimum olmasını təmin edir. Həmçinin onların ideal düzbucaqlı forması təkərin təzyiqini optimal olaraq səth üzrə paylaşdırır. Nəticə olaraq həm yol səthi ilə əla təmas əldə etmək, həm də şinin ömrünü uzadacaq qeyribərabər aşınmanın qarşısının alınması mümkündür.  

Bridgestone Ecopia EP850 şinin əsas xüsusiyyətləri: 
— protektorun assimmetrik istiqamətlənmiş cizgisi həm bütün şəraitlərdə yüksək səviyyəli təması, həm də yırğalanmaya qarşı müqavimətin aşağı səviyyədə olmasını təmin edir; 
— silika tərkibli və protektorun üst qatında xüsusi polimerlər daxil olan rezin qarışığı daxili titrəyişi, şinin qızmasını azaldır, yırğalanmaya müqaviməti aşağı salır; 
— protektorun mərkəzi hissəsində hərəkət istimətinə nisbətdə sərt bucaq altında yerləşən çoxsaylı bloklar əla çəkiş-dartı qüvvəsi əldə etməyə imkan verir; 
— çiyin zonalarının sərt konstruksiyası protektorun dayanıqlılığını artırır və qeyri-bərabər aşınmanın qarşısını alır, habelə idarəetmə xarakteristikalarını da gücləndirir.
 
 
 
Bridgestone  Blizzak Revo GZ qış təkərlərinin yeni seriyasını təqdim edir. Onun səthi asimmetrik naxış, lamellər, yan tərəfdə əyilmələr ilə təchiz edilmişdir. Bütün bunlar sürücüyə istənilən hava şəraitində, istənilən yol səthində özünü yolda inamlı hiss etməyə imkan verir.

Revo GZ şinlərində yeniliklər
Qarşıdan gələn qış mövsümü üçün yenilik kimi bazara çıxarılan təkər, Blizzak Revo GZ asimmetrik naxışlı unikal, sərt protektor dizaynına malikdir. Bu struktur avtomobilə yolda tarazlıq verməyə, bütün idarəetmə əmrlərinə aydın şəkildə cavab verməyə imkan verir. Nümunənin hər bir elementi sürücülük rejimindən asılı olaraq dəyişir. Bu, yolda müxtəlif vəziyyətlərdə sürücüyə kömək edən ən optimal parametrlər dəstini təmin edir.

Bridgestone Revo GZ xüsusiyyətləri
Protektor modeli,  xüsusi 3D yivlər, yan divarların asimmetrik əyilməsi təkərlərin ən optimal xüsusiyyətlərini təmin edir. Həmçinin, müasir innovativ texnologiyalar və Multicell Compd GZ mikroməsaməli kimyəvi qarışığın istifadəsi  şin materialının bir çox unikal xüsusiyyətlərini təmin edir. Bu cür yeniliklərin tətbiqi avtomobilin yolda çevikliyini, dayanıqlığını, buzda, qarda hərəkətin aydınlığını nümayiş etdirir.Blizzak Revo GZ şinləri minik avtomobilləri üçün nəzərdə tutulub. Təkər müstəqil olaraq müxtəlif idarəetmə rejimlərinə uyğunlaşır. İstehsalçı bu təkərin etibarlı, təhlükəsiz, aşınmaya davamlı olduğunu qeyd edir. Kanallar kifayət qədər genişdir, buna görə də onlar təkcə suyu deyil, həm də rezinlə təmas yerindən qarı, kiri mükəmməl şəkildə çıxarırlar. Bloklar 3D lamellərlə örtülmüşdür, buna görə rezin qar və buz üzərində tutuşunu yaxşılaşdıran çox sayda kəsici kənarlar yaranır.